VISHNU SAHASRAM SLOKAS-IN DAY TO DAY LIFE

SLOKAS:
In vishnu sahasranamam there are a few slokas which can be read daily to attain a few solutions to the problems.Daily after bath ,pooja,recite vishnu sahasranamam once,then recite the sloka according to your needs and problems,  for 108 times.Or you can recite this even in evening time .

---1.To attain imperishable wealth:------
Vistharaha sthavara sthannuhu pramanam beejamavyayam|
Arthonartho mahakosho maha bhogho mahar dhanaha||
(46 th sloka of vishnu sahasram)

---2.To get rid of danger:------
Sahasrarchi ssapthajihvaha ssapthaidha ssaptha vahanaha|
Amoorthiranagho chinthyo bhayakrith bhaya nashanaha||
(89 th sloka)

---3. For higher promotions and positions in job:------
Vyavasaayo vyavasthana samsthana sthanadho dhruvaha|
Parardhi hi paramasprushtaha thushtaha ppushtashubbekshanaha||
(42 sloka)

---4. For emotional upliftment:-----
Vedhyo vaidhya ssadha yogi veeraha madhavo madhuhu|
Athindriyo mahamayo mahotsaho mahabalaha ||
(18 th sloka)

---5.  For karya sidhhi:---
Assankhyeyo prameyathma vishishta sshishtakruchhuchihi|
Sidharthaha sidhhasankalpa sidhidha  ssidhisadhanaha||
(27 th sloka)

---6 . To get married---
Bhuthabhavya  bhavannadha ha pavanaha pavanonalaha|
Kamaha kamakrthkanthaha kamaha kamapradhaha prabhuhu||
(32 rd sloka)

---7.To be relieved from eye problems---
Agranneergramanee sreeman nyayo netha sameeranaha|
Sahasra mmurtha vishvathma sahasrakshaha sahasrapath||
(24 th sloka)

---8.To defeat enemies---
Sulabha suvratha ssidhaha sathruji cchhathruthapanaha|
Nyagrodhodhumbaro shvathaha chanurandhra nishudhanaha||
(88 th sloka)

---9.To get comforts---
Ajo maharhaha svabhavyo jithamithra pramodhanaha|
Anando nandano nandhaha sathyadharma thrivikramaha||
(56 th sloka)

---10.To get over tough times---
Udheernassarvathashchakshuhu aneesa sashvathaha sthiraha|
Bhushayo bhushano bhuthihi vishoka shoka nashanaha||
(67 th sloka)

 To be contd:


 • Comments

  1. Thanks kanthiji...such a divine thought to share this sacred slokas with us...
   ur dieties r also very divine...
   recently we went to vrindavan,we saw many temples but we were unable to cover all temples ,among them

   One famous diety is radha raman with a beautifull form self manifest from saligram

   http://www.salagram.net/parishad21.htm

   http://www.youtube.com/watch?v=Lhk-XsBuhkc&feature=

   but unfortunately we missed it as we didnt do our research well : ( There are so many spiritually magnificent temples that will fill you with spiritual bliss. We stayed near the isckon temple for 3 days and had darshan of 4-5 main temples... We still have to go back to see radha raman.

   This link will cover most main temples if you plan to go there...each temple has a beautifull lila

   http://www.mvtindia.com/places.htm
   i am sure u will enjoy this links ...
   hope u don't mind i wrote somuch

   satya

   http://superyummyrecipes.com/

   ReplyDelete
  2. Thank u very much sathya for the information u gave me,surely this will help me.In a month or two i am planning to go for a vacation of a week

   ReplyDelete
  3. Thank you krishna veni and padma.

   ReplyDelete
  4. Shlokas for each day of week
   ಸೋಮವಾರ
   ಶಿವ
   1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ
   ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್
   2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ
   ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
   3)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಮಂಗಳವಾರ
   ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
   1)ಷಡಾನನಂ ಚಂದನ ಲೇಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಂ
   ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನಂ ಸುರಲೋಕ ನಾದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
   2)ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಸೇನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಷಣ್ಮುಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
   3)ಅನಂತಂ ವಾಸುಕೀಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಭಂಚ ಕಂಬಲಂ
   ಶಂಖಪಾಲಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲೀಯಂ ತಥಾ
   ವಿಷ್ಣು
   1)ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
   ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ
   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
   ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ
   2)ಮಂಗಳಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂಧನಃ
   ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ್ಃ ಮಂಗಳಾಯ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ
   3)ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ
   ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ
   4)ಓಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
   ರಾಮ
   1)ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ
   ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ
   2)ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
   ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
   3)ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ
   ಕೃಷ್ಣ
   1)ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯಚ
   ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ
   2)ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ
   ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ
   3)ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ
   ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ
   4)ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ
   ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
   ಪಾರ್ವತಿ
   ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ
   ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ
   ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ
   ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ
   ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ
   ದುರ್ಗೆ
   ಓಂ ಕಾತ್ಯಯಿನೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
   ಗೋಮಾತಾ
   ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾತಾಃ ಸುರಲೋಕೇ ಮಹೀಯಸೇ
   ಗ್ರಾಸ ಮುಸ್ಟಿರ್ಮಯಾದತ್ತಾ ಸುರಭೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ

   ಭುದವಾರ
   ಗಣಪತಿ
   1)ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿ ಗಂ ಹವಾಮಯೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ
   ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಪಥ
   ಆನಶ್ರುನ್ವನ್ನ ದಿಭಿಸೀಧ ಸಾದನಂ
   2)ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
   ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ
   3)ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ
   ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ
   4)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ
   ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ
   5)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
   ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ
   6)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರಿ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ
   ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ
   7)ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ReplyDelete
   Replies
   1. Thanks a lot for the efforts of posting soon as,kindly write in English so we too can read them

    Delete

  Post a Comment

  Thank you for going through my post,hope you liked it.Leave your comments /suggestions before leaving,it will be very encouraging.Your feed back is important to us.Keep visiting.